සමාගම් පුවත්

සමාගම් පුවත්

  • What is the role of dumbbells

    ගොළුබෙල්ලන්ගේ කාර්යභාරය කුමක්ද?

    1. ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඩම්බල් ව්‍යායාම කිරීමෙන් ඇති වන බලපෑම කුමක්ද? ඩම්බල් ස්කොට්ස් වරෙක පිරිමින්ගේ යෝග්‍යතාවය සඳහා පළමු තේරීම ලෙස සලකනු ලැබීය. ඩම්බල් ස්කොට්ස් පුහුණු කිරීමේදී, පිරිමි හෝමෝන ස්‍රාවය කිරීම ප්‍රවර්ධනය කළ හැකි අතර පිරිමි ලිංගික ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඉතා effective ලදායී වේ. 2. ඩබ් ...
    වැඩිදුර කියවන්න